Instrumentleje

Musikskolen udlejer i begrænset omfang instrumenter for kr. 899 pr. sæson (betales i to rater: 1/10 2022 og 1/2 2023). Udlejningsperioden er begrænset og førsteårselever har fortrinsret.

Hjemmet indestår ved sin underskrift for, at instrumentet tilbageleveres i samme stand som ved modtagelsen. Det er låners forpligtigelse at holde instrumentet forsikret ved bortkomst, tyveri, brand etc.

- læs mere om forsikring af musikinstrumenter...

Instrumenter udlånes som udgangspunkt kun i to sæsoner. I ganske særlige tilfælde kan der dispenseres fra denne praksis.

Al udlejning sker fra Musikskolens kontor. Efter hjemkaldelse afleveres instrumentet samme sted.

Følgende instrumenter kan lejes:

Tværfløjte, obo, klarinet, saxofon, fagot, trompet, valdhorn, trækbasun, baryton, tuba, harpe, violin, bratsch, cello, kontrabas og harmonika.