Kommende arrangementer

KKSO - forårskoncert
23. marts kl. 19:30
Lund Symphonic Band
26. marts kl. 13:30
Rytmisk forårscafe
27. marts kl. 19:00

Vidste du

I Lov om folkeskolen § 33 Stk. 9. står: Efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, kan skolens leder tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.

Download formular

som udfyldes og afleveres til skolen

Tilbage