Opgaver og ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Musikskolens virksomhed.

Bestyrelsen afgiver indstilling til Forvaltningsdirektøren om ansættelse og afskedigelse af skolens leder.

Bestyrelsen har ret til at udtale sig om ansættelse og afskedigelse af skolens lærere

Bestyrelsen godkender skolens budgetter og reviderede regnskaber

Bestyrelsen sikrer samarbejdet mellem folkeskolen og Musikskolen og mellem hjemmene og Musikskolen

Bestyrelsen kan afgive udtalelse og stille forslag til forvaltningen om alle spørgsmål, der vedrører Musikskolen.

Bestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som BR og forvaltningen pålægger den

Der afholdes 5-6 ordinære bestyrelsesmøder om året.