Oplysningspligt

Musikskolen behandler oplysninger om elever og forældre.

Det betyder, at vi indsamler og gør brug af en række oplysninger om dig og dit barn.
Det er oplysninger som navne, adresser, e-mail, telefonnummer og forældre eller værge.

Vi indsamler også betalingsoplysninger til brug ved brugerbetaling,
samt økonomiske oplysninger ved ansøgning om hel eller delvis friplads.

Hvad bruger vi oplysningerne til?
Vi bruger dem til administration af hold og registrering af elever,
der er tilmeldt fritidsundervisning på Musikskolen.

Du kan læse mere om oplysningspligten i folderen:

Oplysningspligt (dansk version)

Oplysningspligt (english version)