Talentlinje - for Musikskolens særligt motiverede elever

Hvem kan optages
Talentlinjen er et 3-årigt forløb, som henvender sig til Musikskolens sang- og instrumentalelever i aldersgruppen 11-16 år. Det er elevens egen lærer, som indstiller til optagelse, og det er Musikskolens faste lærerstab, der varetager undervisning.

Talentpakken er sammensat af hovedfag (40 minutter pr. uge), ”teori og hørelære” på små hold i (ca. 40-45 minutter pr. uge), sammenspil og for klassiske elever akkompagnement.

Undervisningen vil sandsynligvis ligge fordelt på flere dage, så eleven skal indstille sig på, at der samlet set skal bruges en del tid, foruden hjemmeøvning og koncertvirksomhed.
Musikskolen fraråder derfor talentlinjen, hvis eleven har en anden større fritidsaktivitet.

 

Optagelsesprøven:
Til optagelsesprøven spilles et indstuderet stykke efter eget valg (max. 5 minutter).
Desuden prøves der i prima vista-spil samt i spontan imitation af rytme (efterklap) og melodi (eftersyngning).
Klassiske ansøgere skal spille en dur- og en molskala med indtil 3 fortegn efter eget valg (gælder ikke sangere).
Rytmiske ansøgere vil blive prøvet i gehørsimprovisation (improvisér over et groove/rundgang).
Prøven afsluttes med en samtale med eleven og forældre.

Bemærk: En bestået optagelsesprøve er desværre ingen garanti for optagelse, da antallet af pladser er begrænset.

Yderligere oplysninger:
Klaverakkompagnement stilles til rådighed på dagen. Akkompagnementsnoder skal afleveres sammen med tilmeldingen.
Elevbetalingen for "den samlede pakke" er i sæson 2022-2023 kr. 5.800.

Optagelsesprøver dette år er fredag den 24. juni 2022.

Tilmeldingsblanket - klik her (frist for tilmelding er fredag den 10. juni)

 

Koncert i Metronomen april 2015