Åbent for nye elever på Musik og bevægelse på Musikskolen

Onsdag kl. 15.30-16.20 på Musikskolen i Staldgade.
Start d. 11. januar 2023.

Musik og bevægelse er et tilbud til børn i 0. klasse.

Læs mere...

Ledige pladser i sæson 2022/23

Der er netop nu enkelte ledige pladser på følgende instrumenter:

Tværfløjte
Fagot
Trækbasun
Trompet
Valdhorn
Barytonhorn/tuba
Ring eller skriv en mail for at aftale en gratis prøvetimeSmil

Læs mere...

Vidste du

at det er muligt at gå til musik i skoletiden...

Læs mere...

Følg Musikskolen på Facebook

tl_files/Billed-mappe/Billeder til Nyheder/facebook_48x48.png

Hel eller delvis friplads i Musikskolen

For børn og unge under 18 år er det blevet muligt at opnå hel eller delvis friplads i Musikskolen.

Der skal søges herom samtidig med tilmeldingen/gentilmeldingen.

Læs mere her: Friplads

Tilmelding

KLIK HER for at gå til tilmelding.

Gamle elever skal benytte linket i den mail, I får tilsendt i starten af april.
BEMÆRK: Talentelever og de fleste holdelever kan ikke gentilmelde sig endnu - mail udsendes senere.

HUSK: En tilmelding gælder kun i én sæson

Efterspørgslen på musikskoleundervisning er heldigvis stor, men Musikskolens finansielle formåen begrænser desværre antallet af pladser, og derfor er der venteliste til flere af fagene. Der er dog håb for de, som kommer på venteliste, idet der i årets løb jævnligt opstår ledige pladser.

Optages nye elever efter først til mølle-princippet?
– Nej, alle der tilmelder sig senest den 20. maj, optages på lige vilkår.

Læs retningslinier for optagelse på Københavns Kommunes Musikskole

Forudsætninger:

  1. Eleven er bosiddende i Københavns kommune.
  2. Eleven er under 25 år ved sæsonstart.
  3. Eleven er tilmeldt hvert år inden fristens udløb den 20. maj

Kriterierne vil herefter være:

  • Elever, der har været tilmeldt den foregående sæson med samme instrument eller i et sammenhængende forløb.
  • Elever, der har (længst) ventelisteanciennitet
  • Elever, der – af hensyn til Musikskolens ønske om supplering af ensembler og orkestre – har valgt ”smalle” instrumenter.
  • Elever, der bor i nærheden af et undervisningssted eller har gode transportmuligheder dertil.
  • Skemamæssige forhold.
  • Lodtrækning
  • Venteliste


Vedtaget af bestyrelsen i overensstemmelse med Musikskolens vedtægter
Den 9. oktober 2003